Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

16. maijs, 2022

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 30. maijam aicināti iesniegt savus darbus Latvijas Bankas izsludinātajā kārtējā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

Konkurss tiek rīkots jau 20. reizi, un tajā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Baltijas valstīs akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es), kā arī Baltijas valstu iedzīvotāji, kas studē ārvalstīs.

Konkursā var piedalīties ar darbiem par aktuālām ar Baltijas un eiro zonas tautsaimniecību saistītām tēmām (tēmu piemēri un iepriekšējo gadu godalgoto darbu tēmas atrodamas vietnē https://www.makroekonomika.lv/konkursi/latvijas-banka-izsludina-studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-konkursu).

Darbi jāiesniedz Latvijas Bankā līdz 30. maijam. Uzvarētājus noteiks speciāli izveidota Latvijas Bankas ekonomistu žūrija. Godalgotie darbi tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē www.makroekonomika.lv, to autori saņems naudas prēmijas (t.sk. Izcilības balvas ieguvējs – 2000 eiro, 1. vietas ieguvējs – 1500 eiro, divi 2. vietas ieguvēji – 1250 eiro par katru darbu, trīs 3. vietas ieguvēji – 1000 eiro par katru darbu; ja darbam ir vairāki autori, prēmija sadalāma starp tiem).

2020./2021. studiju gadā rīkotajā studentu zinātnisko darbu konkursā tika iesniegti 30 darbi, kuru autori bija 42 studenti no 11 Latvijas un ārvalstu augstskolām (Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Juridiskās augstskolas, Banku augstskolas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, Ventspils Augstskolas, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Tartu Universitātes, Viļņas Universitātes un Lundas Universitātes). Konkursā 1. vieta tika piešķirta Rīgas Ekonomikas augstskolas studenta Vadima Iļčuka (Vadym Ilchuk) darbam “Financing Constraints and Productivity Growth in Central and Eastern Europe: Firm-level Evidence”.

Konkursa nolikumu, iepriekšējo gadu laureātu darbus un citus materiālus sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes www.makroekonomika.lv sadaļā “Studentiem”. Latvijas Bankas ekonomistu Oļega Krasnopjorova, Kārļa Vilerta un Ievas Opmanes blogi par konkursa norisi un priekšnoteikumiem izcila diplomdarba uzrakstīšanai pieejami https://www.makroekonomika.lv/atzinas-no-latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-2017, https://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-atzinas-2018, https://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-diplomdarbu-konkursa-atzinas-2019, https://www.makroekonomika.lv/atskanas-no-2020-gada-studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-konkursa, https://www.makroekonomika.lv/atskanas-no-latvijas-bankas-studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-konkursa.

Sīkāku informāciju par konkursu sk. https://www.makroekonomika.lv/konkursi/zinatniski-petniecisko-darbu-konkurss.