Rīgā notiek starptautiska diskusija “Finanšu pratības aktualitātes Baltijā”

28. aprīlis, 2017

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu (EKA) šodien rīko pirmo starptautisko ekspertu diskusiju “Finanšu pratības aktualitātes Baltijā”. Ik gadu EKA pavasara konferencē sanāk kopā finanšu un ekonomikas eksperti no dažādām valstīm, šogad pirmo reizi konferences ietvarā tiek rīkota Baltijas finanšu pratības ekspertu diskusija par aktualitātēm šajās kaimiņvalstīs (diskusijas norises vieta: EKA, Lomonosova ielā 1/5, Rīgā).

Diskusijas laikā sanākušie eksperti tiks iepazīstināti ar globālajām finanšu pratības attīstības tendencēm, kam sekos ieskats Latvijas finanšu pratības koordinācijas un partnerības ietvara darbībā, kā arī ekspertu izvērtēšanai un diskusijai tiks nodoti būtiskākie secinājumi par aktuālās situācijas atšķirībām Baltijas valstīs pēc pirmā OECD International Network on Financial Education (INFE) veiktā iedzīvotāju finanšu pratības starptautiskā pētījuma 2016. gadā. Pēc Baltijas valstu finanšu pratības līmeņa salīdzinošo rādītāju prezentēšanas, ko nodrošinās FKTK, Igaunijas eksperte piedāvās analītisku izvērtējumu finanšu pratībai Baltijā un vairākās Ziemeļvalstīs

FKTK pārstāve OECD INFE Ieva Upleja: “OECD INFE veiktais pirmais analītiskais novērtējums 32 valstu un ekonomiku iedzīvotāju finanšu pratības līmenim, atsevišķi skatot zināšanas, motivāciju un praktisko rīcību, ir sniedzis unikālu iespēju tieši Baltijas valstīm šādā skatījumā saņemt arī reģionālu analīzi. Visu trīs valstu iedzīvotāju finanšu pratības dati bija iesniegti izpētei, un mēs redzam, ka atšķirības ir visai interesantas. Kopējais Baltijas sniegums ir mazliet zem OECD valstu vidējā, un darāmā ir daudz, tajā pašā laikā nemaz nav neērti būt blakus Nīderlandei un mazliet pārākiem par Lielbritāniju. Turklāt tieši zināšanu kategorijā Latvija un Igaunija iekļuva TOP 6 labāko valstu vidū, kamēr Lietuvas iedzīvotājiem vislabāk veicies ar praktisko rīcību finansēs. Mums ir par ko padomāt un ko pārrunāt pirmajā starpvalstu diskusijā.

Starptautiskās diskusijas otrā daļa plānota mazākā lokā kā Baltijas finanšu pratības ekspertu apaļā galda pieredzes apmaiņa. Kopš vienošanās par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020 mērķiem un tās ieviešanas Memoranda parakstīšanas (24.02.2014.) finanšu pratības veicināšanas partneri Latvijā ir nodrošinājuši daudzveidīgas aktivitātes, izstrādājuši jaunus mācību materiālus un interaktīvus rīkus, kā arī vienotu pamata kompetenču standartu finanšu pratībā. Nacionālās stratēģijas ieviešanas viduspunkts ir piemērots brīdis, kad novērtēt paveikto un dalīties pieredzē ar kolēģiem citās Baltijas valstīs, kā arī izprast tuvākās nākotnes izaicinājumus reģionā.