Par ieguldījumu ieteikumiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos

28. oktobris, 2021

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) – Eiropas Savienības (ES) vērtspapīru tirgu regulators – izskaidro noteikumus, kas piemērojami situācijās, kad kāds, kas atrodas ES vai ārpus tās, izplata plašai auditorijai adresētu informāciju, ierosinot lēmumu par ieguldījumiem par ES finanšu instrumentiem (piemēram, akcijām vai obligācijām). Informācijas izplatīšana ietvertu, piemēram, viedokļu apmaiņu par konkrētas akcijas pašreizējo vai turpmāko cenu.

ES tiesību aktos tas tiek dēvēts par ieguldījumu ieteikumu.

Kas ir ieguldījumu ieteikums? ES tiesību aktos ieguldījumu ieteikums ir definēts kā informācija, ar ko tieši vai netieši iesaka vai ierosina ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem vai emitentiem, tostarp jebkāds viedoklis par šādu instrumentu pašreizējo vai turpmāko vērtību vai cenu, kas paredzēta izplatīšanas kanāliem vai sabiedrībai. Izplatīšanas kanāli var būt analītiķu ziņojumi, raksti, tradicionālie plašsaziņas līdzekļi vai pat sociālie plašsaziņas līdzekļi.

Kam būtu jāizlasa šis paziņojums? Ikvienam, kas kādā veidā vai formā iesaka ieguldījumus, izmantojot jebkuru platformu, un ikvienam, kas pieņem lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties uz ieguldījumu ieteikumiem, kas sniegti jebkurā platformā. Tas ietver sociālos plašsaziņas līdzekļus.

Kāda ir problēma? Ieguldītāju maldināšanas iespējamība. Ieguldījumu ieteikumi ir jāizstrādā konkrētā un pārredzamā veidā, lai ieguldītāji pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas par ieguldījumiem varētu zināt un novērtēt:  1) Ieteikuma ticamību un tā objektivitāti; 2) visas ieteikumu sniedzēju intereses. Tādējādi ikviens var paust viedokli, neradot kaitējumu citiem šajā procesā.

Kas izstrādā investīciju ieteikumus? Parasti tādi uzņēmumi kā bankas un brokeru sabiedrības, kā arī finanšu analītiķi. Tomēr varētu uzskatīt, ka arī citas personas, kas ierosina ieguldījumu stratēģiju, izstrādā ieguldījumu ieteikumu, ja priekšlikums ir paredzēts plašākai izplatīšanai. Tas ietvertu publicēšanu sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Turklāt, ja kāda persona bieži izstrādā ieguldījumu ieteikumus, vēlas sasniegt plašu auditoriju un norāda sevi kā finanšu ekspertu, tas var nozīmēt, ka viņu var uzskatīt par ekspertu. Šādā gadījumā tiesību aktos ir noteikta prasība atklāt vairāk informācijas.

Kur ir noteikumi? Noteikumi ir iekļauti ES Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulā. Tie pieprasa, lai ieguldījumu ieteikumu sniedzēji atklātu identitāti, objektīvi sniegtu ieteikumus un atklātu visas attiecības vai apstākļus, kas varētu kaitēt objektivitātei. Attiecībā uz ekspertiem jāievēro papildu noteikumi.

Kas notiek, ja noteikumi netiek ievēroti? ES regulatori proaktīvi seko līdzi ieguldītāju rīcībai, rīkojumiem un darījumiem tirgū. Ja ir iemesls to darīt, tie veic izmeklēšanu. Ja netiek ievēroti noteikumi, kas attiecas uz ieguldījumu ieteikumiem, var tikt piemēroti naudas sodi vai turpmākas uzraudzības darbības, kas, iespējams, var ietvert vēršanos pie prokuroriem.