Par iedzīvotāju ienākuma nodokli no ieguldījumiem

19. oktobris, 2021

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” peļņa no uzkrājumiem un ieguldījumiem tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN). Esam apkopojuši informāciju par IIN piemērošanu Latvijas rezidentu dažādiem ienākumu veidiem un ieguldījumu produktiem.

Ar 20% nodokļa likmi tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla:

  • dividendes, ja tām nepiemēro atbrīvojumu atbilstoši likumā par IIN noteiktajam;
  • procentu ienākumi un tiem pielīdzināmi ienākumi, kā arī ar procentu ienākumiem saistīti ienākumi;
  • ienākumi no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojums);
  • ienākumi no pārvedamu vērtspapīru (akciju, obligāciju un fondu daļu) un citu finanšu instrumentu (naudas tirgus instrumentu un atvasināto finanšu instrumentu, piemēram, iespēju, nākotnes, mijmaiņas vai procentu likmes nākotnes līgumu, atvasināto kredītriska pārvešanas instrumentu un finanšu līgumu par starpību) atsavināšanas;
  • ienākumi no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
  • ienākumi no noslēgtajiem uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

Lasiet vairāk Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnē: šeit.