NVA ir izstrādāts e-apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”

10. aprīlis, 2018

Programmas “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros ir izstrādāts jaunu tiešsaistes pakalpojums – interaktīvā apmācība finanšu pratībā.

NVA ir izstrādāts e-apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros ir izstrādājusi jaunu tiešsaistes pakalpojumu – interaktīvo elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas sniedz zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c.

Finanšu pratības e-apmācības modulis izveidots pēc labklājības ministra Jāņa Reira iniciatīvas. “Šodienas straujās dzīves ritmā bez iedzīvotāju zināšanām finanšu jomā un prasmes tās pielietot mājsaimniecībās nav iedomājama sabiedrības labklājības attīstība. Tāpēc es rosināju NVA pievērst finanšu pratības jautājumiem lielāku nozīmi, jo tikai par savām tiesībām informēts cilvēks var aizstāvēt sevi un būt konkurētspējīgs darba tirgū. Turklāt tādam cilvēkam nevarēs tik vienkārši izmaksāt algu aploksnē, jo viņš zinās, ka tas ir pret viņa interesēm,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Elektroniskās apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” atrodams NVA mājaslapas vietnē http://e-apmaciba.nva.gov.lv. Interesentiem tiek piedāvāta iespēja mācīties attālināti, jebkurā viņiem vēlamā vietā un laikā. Jaunais finanšu pratības e-apmācības modulis ir pieejams ne tikai NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bet arī ikvienam cilvēkam, kurš vēlas pārbaudīt vai pilnveidot savas zināšanas finanšu pratībā.

“Finanšu pratībai mūsu dzīvē būs aizvien lielāka nozīme, to veicina arī jaunas nodarbinātības formas, kas, modernajām tehnoloģijām strauji attīstoties, ienāk darba tirgū. Izzūd ierastie darba devēja un darba ņēmēja attiecību “klasiskie” veidi – noteiktā darba vieta un noteikts darba laiks, bet sociālās apdrošināšanas un sociālās aizsardzības jautājumu risināšana kļūst aizvien aktuālāka un sarežģītāka. Tāpēc ikvienam cilvēkam ir jābūt zinošam un izglītotam finanšu un nodokļu jautājumos. Mūsu e-apmācības modulis ir pirmais solis, lai finanšu pratība būtu neatņemama mūžizglītības sastāvdaļa,” – uzsver NVA direktore Evita Simsone.

Elektroniskās apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” ietver četras sadaļas:
1. Nauda un darījumi.
2. Privāto finanšu plānošana.
3. Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi.
4. Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī.

Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums ir piecas akadēmiskās stundas. Lai sekmīgi nokārtotu pārbaudes testu, jābūt vismaz 80% pareizo atbilžu uz jautājumiem.

Pirms noteikt bezdarbniekam vai darba meklētājam pienākumu apgūt e-apmācības moduli, tiks izvērtētas katra klienta iespējas šo e-pakalpojumu izmantot – noskaidrota datora un interneta pieslēguma pieejamība, datorprasmes, internetbankas pakalpojuma esamība, jo ir jāautorizējas ar portāla latvija.lv starpniecību, un tikai tad tiks noteikts finanšu pratības e-apmācības pienākuma izpildes termiņš.