Mājsaimniecību ilgtspēja nostiprinās – uzkrājumi auguši par 1 mljrd. eiro

15. jūnijs, 2017

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), vērtējot Latvijas mājsaimniecību finanšu ilgtspēju, ir apkopojusi mājsaimniecību kopējo uzkrājumu apmēru 2016. gadā, kas sasniedzis 9.6 mljrd. eiro. Pērnā gada laikā uzkrājumi kopumā auguši par 1.0 mljrd. eiro, kas ir straujākais pieaugums pēdējo četru gadu laikā.

Noguldījumi komercbankās veido mājsaimniecību uzkrājumu lielāko daļu, gada laikā tie palielinājušies par 8.9%, un 2016. gada beigās sasniedza 5.86 mljrd. eiro. Mājsaimniecību kopējos uzkrājumos ietilpst noguldījumi Latvijas komercbankās, ieguldītie līdzekļi pensiju sistēmas 2. un 3. līmenī (privātajos pensiju fondos) un finanšu instrumenti.

2016. gadā pensiju sistēmas 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 18.3% jeb 428 milj. eiro, tādējādi gada beigās sasniedzot 2.8 mljrd. eiro. Savukārt pensiju sistēmas 3. līmenī iesaistīto dalībnieku skaits audzis par 18 tūkst. personām (kopā 272 209 personas), kā arī pērn bija vērojams šā līmeņa dalībnieku veikto iemaksu apmēra jauns vēsturiskais maksimums – 71.8 milj. eiro, t.i. par 6.3% vairāk nekā gadu iepriekš, tādējādi 3. līmeņa pensiju plānos uzkrātais kapitāls 2016. gadā sasniedza 380.6 milj. eiro.

Apkopojot datus par mājsaimniecību finanšu situāciju, FKTK ir publiskojusi arī 2016. gada finanšu stabilitātes un ilgtspējas indeksu, kura rezultāts ir +7.7 punkti (2015: +4.2 punkti):

FKTK KLIENTU SKOLAS vadītāja Ieva Upleja: “Tas apliecina, ka Latvijas mājsaimniecības šobrīd ir finansiāli noturīgā situācijā – rādītājs pirmo reizi pārsniedz vēlamo attīstības zonu pozitīvajā virzienā. To ietekmējis bezdarba sarukums un darba algu pieaugums, arī ekonomiskās izaugsmes tendences, tomēr visbūtiskākā ietekme bijusi negatīvajai starpbanku procentu likmei (EURIBOR) eirozonā, kas samazinājusi arī Latvijas kredītņēmēju kopējos procentu maksājumus. Tāpēc cītīga uzkrājumu veidošana turpmākai ilgtspējai vissvarīgākā ir tām mājsaimniecībām, kuras izvēlējušās hipotekāro kredītu ar mainīgo procentu likmi, jo visu laiku likme nebūs tik zema.”

http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html

Lai raksturotu mājsaimniecību finanšu ilgtspēju, FKTK analizē piecus statistiskos indikatorus – kredītu/noguldījumu attiecība, noguldījumi (% no IKP), mājsaimniecību procentu maksājumi (% no IKP), strādājošo vidējā darba samaksa pret iepriekšējo periodu (neto) un bezdarba līmenis.