Latvijas skolēnu finanšu pratība OECD valstu vidējā līmenī

8. jūnijs, 2020

Kā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) jaunākie rezultāti, Latvijas 15 gadus veco skolēnu finanšu pratības rezultāti ir vidējā OECD valstu līmenī.

Latvijas skolēni ar 501 punktu ir ierindoti 8. vietā, un to sniegums nav mainījies, salīdzinot ar iepriekš veikto pētījumu 2012. gadā. Kopumā pētījumā piedalījās 20 valstis, kuru skolēnu vidējais rezultāts valstī ir 505 punkti. Pētījumā visaugstāko rezultātu uzrāda Igaunijas skolēni, kuri saņēmuši 547 punktus.


Latvijas pusaudžu atbildes liecina, ka gandrīz 60% skolēnu ir savs bankas konts, 53% ir sava bankas karte un 76,5% jauniešu pēdējā gada laikā ir iepirkušies internetā, bet tikai puse no visiem pārliecinās par savu sensitīvo datu drošību, veicot elektroniskos vai mobilos maksājumus. Lielākā daļa pusaudžu Latvijā paši jūtas atbildīgi par savu naudu (82%) un uzskata, ka paši pieņem lēmumus, ko ar to darīt (72%).

 
Tikai nedaudz vairāk nekā puse no respondentiem norādījuši, ka tiem patīk sarunāties par naudu. Gandrīz visi pusaudži (95%) informāciju par naudas jautājumiem iegūst no saviem vecākiem vai saviem likumīgajiem pārstāvjiem, 87% no interneta resursiem, bet tikai nedaudz vairāk par pusi (52%) no saviem skolotājiem.


OECD PISA pētījums parāda nelielas finanšu pratības atšķirības starp skolēniem, kuriem ir sociāli un ekonomiski labvēlīgas ģimenes un tiem, kuriem šie apstākļi ir nelabvēlīgāki, tāpat nedaudz augstāki ir zēnu rezultāti.

OECD PISA starptautiskais pētījums novērtēja 15 gadus vecu skolēnu kompetences finanšu jomā. Datu apkopošana notikusi 2018. gadā, bet rezultāti publicēti 2020. gada maijā. Šis ir otrais finanšu pratības pētījums, kurā Latvija piedalās, pirmais notika 2012. gadā.
Pētījums pilnā apjomā pieejams šeit.