Publicē pārskatu par noguldījumu procentu likmēm

19. aprīlis, 2023

Latvijas Banka ir sākusi publicēt regulāru pārskatu par komercbanku piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm. Šis ir viens no pasākumiem, lai nodrošinātu komercbanku klientiem pilnīgāku informāciju par komercbanku sniegtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot konkurenci un to iespējas izvēlēties izdevīgāku pakalpojumu sniedzēju. Tuvāko mēnešu laikā Latvijas Banka, īstenojot pasākumus kreditēšanas veicināšanai, turpinās dažādas aktivitātes, par kurām informēs sabiedrību.

Pārskats par komercbanku piedāvātajām noguldījumu likmēm atrodams Kredītiestāžu piedāvātās noguldījumu procentu likmes | Latvijas Banka, un tiek aktualizēts reizi nedēļā (nedēļas pirmajā darbadienā).

 

Komercbanku klienti – mājsaimniecības un nefinanšu sabiedrības – vienuviet var iepazīties ar šādu informāciju par kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm:

  • termiņnoguldījumiem mājsaimniecībām;
  • krājkontiem mājsaimniecībām;
  • noguldījumu procentu likmēm nefinanšu sabiedrībām.

 

Pieejams arī salīdzinājums par visās Baltijas valstīs strādājošo komercbanku piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm mājsaimniecībām.

 

Latvijas Banka datus apkopo, izmantojot katras kredītiestādes tīmekļvietnē publicēto informāciju par tās piedāvātajām noguldījumu procentu likmēm.

 

Latvijas Banka jau vairākus gadus sarunās ar komercbankām neatlaidīgi aktualizē jautājumu par aktīvāku kreditēšanu, jo redz gan nepieciešamību, gan iespēju komercbankām, īpaši lielajām un tirgū dominējošajām, sniegt lielāku devumu Latvijas tautsaimniecībai.

 

Komercbanku kredīti ir nozīmīga veselīgas tautsaimniecības sastāvdaļa – tas ir svarīgs finansējuma avots uzņēmumiem jaunu biznesa ideju un investīciju realizēšanai. Saskaņā ar Latvijas Bankas aprēķiniem gausākas līdzekļu piesaistes dēļ pēdējo 10 gadu laikā būtiski palēninājusies uzņēmumu investīciju aktivitāte un tādējādi arī tautsaimniecības izaugsmes temps. Tas ir veicinājis Latvijas ekonomisko atpalicību no Lietuvas un Igaunijas, kā arī kavējis konverģenci uz Eiropas Savienības vidējo ienākumu līmeni.

 

Iesaistītās institūcijas – par nozari atbildīgā Finanšu ministrija un citas ministrijas, Finanšu nozares asociācija un komercbankas un Latvijas Banka – marta beigās vienojās par konkrētām darbībām finanšu sektora stiprināšanai, lielākam ieguldījumam tautsaimniecībā un kreditēšanas veicināšanai. Finanšu politikas īstenotāji no komercbankām gaida noguldījumu procentu likmju kāpumu atbilstoši eiro procentu likmju kāpumam, konkurenci ierobežojošo komisijas maksu un citu klientu izmaksu samazinājumu, kā arī sagatavošanos kreditēšanas apjoma palielināšanai tautsaimniecības izaugsmes brīdī.

 

Latvijas Banka ir formulējusi arī savus “mājas darbus” kreditēšanas veicināšanas jomā, proti, plānots pārskatīt tās regulējuma prasības kreditēšanai, kas tiek uzskatītas par pārlieku stingrām; tiks izvērtēta iespēja samazināt kredītiestāžu sniedzamo informācijas apjomu uzraudzības jautājumos; papildināta analīze par finansējuma pieejamības situāciju Latvijā un identificēto problēmu cēloņiem u. c. pasākumi.

 

“Vājās kreditēšanas iemesli ir meklējami daudzu faktoru kombinācijā, un svarīgi nevis rādīt vienam uz otru ar pirkstu, meklējot vainīgo, bet katram atbilstoši rīkoties, lai situāciju uzlabotu. Vēl vienu biznesa ciklu bez kreditēšanas atbalsta Latvija atļauties nevar,” uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Latvijas Bankas preses dienests

Tālr.: 67022594; 67022608

presesdienests@bank.lv

bank.lv | makroekonomika.lv | naudasskola.lv

twitter | facebook | youtube | linkedin | instagram