Latvijā tiks ieviesta iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanas stratēģija

24. februāris, 2014

Šodien, 24.02.2014. stratēģiskie partneri ir parakstījuši memorandu par “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020” (turpmāk – Stratēģija) ieviešanu, lai veicinātu iedzīvotāju finanšu pratības līmeņa pakāpenisku paaugstināšanu. Par turpmāku sadarbību ir vienojusies – Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Apdrošinātāju asociācija.

Kristaps Zakulis, FKTK priekšsēdētājs: “Finanšu pratība ir būtiska mūsdienu cilvēka dzīves sastāvdaļa, bez kuras nav iedomājama pilnvērtīga iekļaušanās attīstītā sabiedrībā. Tādas prasmes kā privāto finanšu plānošana, uzkrājumu veidošana un to dažādošana, privātā kapitāla pavairošana un atvērtība jaunām iniciatīvām uzņēmējdarbībā, kas veicina iedzīvotāju finansiālo ilgtspēju un potenciālu labklājības līmeņa paaugstināšanai, būs noteicošās nākotnes dzīves kvalitātē. Ikviens iedzīvotājs noteiktos apstākļos var būt finansiāli un ekonomiski aktīvs, ja viņam piemīt tāda kompetence kā finanšu pratība, kas dzīves gaitā dažkārt ir nozīmīgāka par ienākumu līmeni un profesionālo kvalifikāciju, jo izšķirīgs nosacījums turpmāk būs nevis personas rīcībā esošo finanšu daudzums, bet prasme tās efektīvi pārvaldīt un sasniegt savus mērķus.”

Partneri ir vienojušies par trim stratēģiskajiem mērķiem finanšu pratības jomā:
– FINANŠU PLĀNOŠANAS UN UZKRĀJUMU VEIDOŠANAS TRADĪCIJA; lai veicinātu Latvijas mājsaimniecību stabilitāti, labklājību un finansiālo ilgtspēju jebkurā dzīves posmā,
– FINANŠU PAKALPOJUMU VIDES INTEGRITĀTE; lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu piedāvātāju atbildīgu un patērētāju vajadzībām piemērotu piedāvājumu un veicinātu patērētāju izsvērtas, riskus un iespējas izprotošas finanšu pakalpojumu izvēles,
– SABIEDRĪBAS FINANSIĀLĀ ILGTSPĒJA UN ATTĪSTĪBA. spēju izvērtēt ekonomiskos procesus valstī, t.sk. dažādus ekonomiskās izaugsmes scenārijus, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju ekonomisko patstāvību un izaugsmes iespējas.

Katra mērķa īstenošanai ir definēti nepieciešamie darbības virzieni (kopā septiņi virzieni), kuros noteikti veicamie uzdevumi un katras iesaistītās institūcijas atbilstošas aktivitātes. Stratēģijas mērķu īstenošanā piedalīsies gan stratēģiskie partneri, gan citi sadarbības partneri, kas ir apliecinājuši savu gatavību iesaistīties kopīgās aktivitātēs vai sniegt nepieciešamo atbalstu finanšu pratības veicināšanai. Partnerība ir nodibināta ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Banku, tirgus dalībnieku profesionālajām asociācijām un Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī ar augstākās izglītības iestādēm – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Stratēģijas ieviešanas gaitā FKTK kā nacionālais koordinators finanšu pratības veicināšanas jomā ir paredzējusi izstrādāt jaunu mērījumu sistēmu un tās rezultātu apkopošanas metodiku – Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības indeksu, kas ietvers FKTK veiktās iedzīvotāju finanšu pratības ikgadējās socioloģiskās aptaujas rezultātus jeb pozitīvo punktu skaitu, kas raksturo iedzīvotāju kopējo finanšu pratības līmeni, kā arī statistiskos rādītājus, kas raksturo Latvijas mājsaimniecību finansiālo stabilitāti, to izaugsmi un ilgtspēju.

Stratēģiskie partneri, turpinot iesāktās aktivitātes, jau otro gadu rīkos arī FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻU, kas šogad plānota no 10. līdz 14. martam. Šajā gadā galvenās aktivitātes iecerētas ekonomikas un sociālo zinību skolotāju profesionālajai pilnveidei, rīkojot pieredzes apmaiņas seminārus par to, kā interesanti un interaktīvi runāt par nopietno – finansēm un personisko finanšu mērķu definēšanu, kā arī sniedzot ieskatu jaunos metodiskajos materiālos finanšu un sociālo prasmju attīstīšanai.

Ikviens interesents var iepazīties ar Stratēģijas saturu FKTK mājas lapā:
http://www.fktk.lv/lv/komisija/par_mums/strategija1/2014-02-24_latvijas_iedzivotaju_finansu_pratibas_strategijas_20142020/