Klajā laists FINANŠU PRATĪBAS KOMPETENČU STANDARTS PIEAUGUŠAJIEM

24. marts, 2017

Iesākot 5. Finanšu izglītības nedēļu Latvijā, klājā laists jauns dokuments iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanai “Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem” (turpmāk – Kompetenču standarts). FKTK vadībā finanšu pratības partnerorganizāciju darba grupa izstrādājusi Kompetenču standartu, balstoties pasaules attīstīto valstu pieejā sabiedrības finanšu pratības pilnveides jautājumiem – OECD INFE finanšu pratības kompetenču ietvarā, kas savukārt izveidots 2016. gadā.*

Kopš vienošanās par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020 mērķiem un tās ieviešanas Memoranda parakstīšanas (24.02.2014.) finanšu pratības veicināšanas partneri Latvijā ir nodrošinājuši daudzveidīgas aktivitātes, izstrādājuši jaunus mācību materiālus un interaktīvus rīkus. Kompetenču standarts ir pirmais solis virzienā uz vienotu finanšu pratības mūžizglītības programmu Latvijā.

FKTK pārstāve Ieva Upleja: “Šajos trīs gados izpratne par to, ka finanšu pratība ir viena no 21. gadsimta būtiskajām kompetencēm, kas veicina ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, ir pieņēmusies spēkā. Standarts būs noderīgs gan ekspertiem, kas turpmāk sniegs padomus un mācību stundas finanšu pratībā, gan tiem iedzīvotājiem, kas grasās savu pratību arvien pilnveidot, sekojot šim standartam. Mūsu aptaujās 91% Latvijas iedzīvotāju piekrīt – finanšu pratība mūsdienās ir regulāri jāpapildina. Un tā ir laba ziņa, lai varētu mainīt mūsu attīstībai un ilgtspējai traucējošus finanšu uzvedības modeļus. Tāpēc šogad finanšu izglītības nedēļas vadmotīvs ir “Gudrītes revīzija!”, ar šo mūsu finanšu pratības talismans krājkase Gudrīte aicina ikvienu ieskatīties savos paradumos un plānos ar svaigu skatu, lai saprastu, kas būtu maināms, kas papildināms vai no kā būtu turpmāk jāatsakās finansiāli efektīvākai dzīvei un saimniekošanai.

Kompetenču standartā ietverti 23 finanšu pratības aspekti tematiskā dalījumā – Nauda un darījumi, Privāto finanšu plānošana un vadība, Kredīti un parādi, Risks un peļņa, Finanšu un ekonomiskā vide, nodalīts pamata snieguma līmenis, kas būtu nepieciešams ikvienam finanšu sektora klientam, no augstākā snieguma līmeņa, uz kuru iespējams tiekties finanšu pratībā. Standartu izstrādāja partneru darba grupa, kurā pārstāvēti eksperti no FKTK, Latvijas Bankas, Banku augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Komercbanku asociācijas sadarbībā ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, Latvijas Aktuāru asociāciju un fondu biržu Nasdaq Riga.

Kompetenču standarts laists klajā 24.03.2017., atklājot piekto Finanšu izglītības nedēļu Latvijā, un pieejams ikvienam interesentam FKTK mājas lapas sadaļā: Par mums/Stratēģija/ Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija.

Papildu informācija un notikumu kalendārs FIN 2017 aktivitātēm: FKTK finanšu pratības vortālā: www.klientuskola.lv

* Standarts balstīts G20/OECD INFE dokumentā Core Competencies Framework on Financial Literacy for Adults, kas apstiprināts OECD INFE Tehniskās komitejas 6. sanāksmē 10.10.2016.