Izveidots finanšu pratības zīmols “Naudasprasme”

1. marts, 2021

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību un sniegtu skaidru norādi par aktivitātēm un informāciju, kas vērsta uz naudas prasmes stiprināšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izveidojusi zīmolu “Naudasprasme”. Zīmola mērķis ir apvienot un popularizēt daudzveidīgos partneru projektus, aktivitātes un informatīvos materiālus, kuri veicina tādu Latvijas iedzīvotāju attieksmi, rīcību un zināšanas, kas nodrošina finansiālu drošību un ilgtspējību.

Finanšu pratības stratēģijas ieviešanas darba grupas vadītāja Aija Brikše uzsver: “Daudzas iesaistītās puses finanšu pratības jomā īsteno dažādas aktivitātes, mēs vēlamies tām piešķirt vienojošu elementu, lai tās kā uzticamas un vērtīgas atpazītu arī Latvijas iedzīvotāji. Mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju kļūt par naudas pratējiem, atpazīstot drošu informāciju un izmantojot katru iespēju savas naudas prasmes uzlabošanā. “

Lai kļūtu par naudas pratēju, ir ne tikai jāapgūst zināšanas, bet tās arī jāpielieto.  Lai to izceltu, zīmols papildināts ar saukli “Izprast, apgūt, lietā likt!”, kas ir praktisku soļu secība ceļā uz naudas prasmi. “Naudasprasme” iekļauj ļoti plašu tēmu loku, kas soli pa solim palīdz virzīties uz finansiālu drošību un ilgtspējību.

“Sadarbībā ar citiem finanšu pratības veicināšanas partneriem FKTK īstenos dažādas aktivitātes, kas sniegs noderīgu informāciju personiskās naudas prasmes pilnveidošanai. Ir svarīgi ne tikai zināt, kā rīkoties ar naudu, bet šīs zināšanas arī praktiski lietot ikdienā. Zīmola “Naudasprasme” centrālais elements ir naudas koks, kurš atgādina, ka ikvienam jārūpējas par savu labklājību un finansēm, lai tās augtu un vairotos,” skaidro A. Brikše.

Plašāka informācija par zīmolu un tā lietošanu pieejama Finansupratiba.lv: https://www.finansupratiba.lv/naudasprasme/. Facebook vietnē https://www.facebook.com/Naudasprasme regulāri tiks apkopota un publicēta informācija par aktuālajiem finanšu pratības projektiem, noderīgiem materiāliem un pasākumiem.

Zīmola Naudasprasme logo

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv