Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi

9. aprīlis, 2021

2021. gada 16. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.30 tiešsaistē notiks diskusija “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi”, kas aizsāks sešu diskusiju ciklu par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome 2020. gada nogalē noslēdza darbu pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa. Tas ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Diskusiju cikla mērķis ir veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Diskusiju ciklu atklās Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne.

“Ikviens Latvijas uzņēmums ir aicināts piemērot kodeksu, tajā skaitā, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, biržas sabiedrības un lielas privātas kompānijas ar būtisku ietekmi uz valsts ekonomiku, jo kodeksā iekļauto principu ievērošana veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, to efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Ar diskusiju ciklu mēs uzsākam uzņēmumu plašāku iesaisti korporatīvās pārvaldības kodeksa ieviešanā, lai iedzīvinātu tajā iekļautos principus praksē,” akcentē J. Bordāns.

“Laba pārvaldība ir svarīga sabiedrībai, jo labāk pārvaldīti uzņēmumi ir ilgtspējīgāki, sniedz kvalitatīvākus pakalpojumus, maksā lielākus nodokļus, rada jaunas labi apmaksātas darba vietas un veicina iedzīvotāju labklājību. Laba pārvaldība ir vienlīdz svarīga uzņēmumiem, to akcionāriem un vadībai, jo labāk pārvaldīti uzņēmumi ir vērtīgāki, spēj maksāt lielākas dividendes, lielākas algas, būt iekārojamāki darba devēji, tiem ir labāka reputācija un tie ir noturīgāki krīzes situācijās, turklāt spēj piesaistīt nepieciešamās investīcijas,” norāda D. Auziņa-Melalksne.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes loceklis Ģirts Rūda uzsver: ”Laba korporatīvā pārvaldība ir sekmīgu uzņēmumu darbības pamats. Pastāv tieša sakarība starp labu korporatīvās vadības praksi un uzņēmumu ilgtermiņa vērtības pieaugumu, jo korporatīvā pārvaldība ne tikai uzlabo darbības rezultātus, bet arī veicina uzticību starp akcionāriem, vadību un dažādiem tirgus dalībniekiem. Sešu diskusiju laikā mēs pārrunāsim visus svarīgākos korporatīvās pārvaldības jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot labākajiem prakses piemēriem Latvijā un citur Eiropā. Šīs diskusijas būs noderīgas lielajām publiskajām un privātajām akciju sabiedrībām, to vadītājiem un galveno lēmumu pieņēmējiem, taču vienlīdz svarīgas tās būs investoriem. Diskusiju ciklu iesāksim ar investoru aizsardzības tematu, pārrunājot aktuālos jautājumus un meklējot risinājumus problēmām, kas traucē investēt Latvijas uzņēmumos.”

Diskusijas “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi” pirmajā daļā Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina iepazīstinās ar nosacījumiem efektīvai investoru tiesību aizsardzībai, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja Baiba Lielkalne stāstīs par ieteikumiem akcionāru sapulču organizēšanai, savukārt ar labās prakses pieredzes stāstu akcionāru sapulču organizēšanā dalīsies AS “HansaMatrix” valdes loceklis un finanšu direktors Māris Macijevskis. Diskusijā par akcionāru sapulču organizēšanu piedalīsies SIA Ardente valdes priekšsēdētājs Ģirts Apsītis, zvērināts advokāts, ZAB VILGERTS partneris Aivars Lošmanis, SIA “Ramalpa” valdes loceklis Leonīds Mohovikovs un līdzekļu pārvaldnieks “Swedbank Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrība” AS Oskars Briedis.

Otrajā diskusijas daļā zvērināts advokāts, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju drošības un aizsardzības darba grupas vadītājs Māris Vainovskis iepazīstinās ar ieguldītāju tiesību aizsardzības instrumentiem un praksi to piemērošanā, savukārt FKTK padomes loceklis Ģirts Rūda iepazīstinās ar FKTK lomu uzraudzībā. Diskusijā par ieguldītāju tiesību aizsardzību piedalīsies Māris Vainovskis, IPAS INVL Asset Management valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izpilddirektors Vladimirs Loginovs. Diskusiju moderēs Ģirts Rūda.

Diskusija notiks tiešsaistē Zoom platformā. Reģistrācija dalībai diskusijā ŠEIT. Diskusijai sekot līdzi būs iespējams arī Nasdaq Riga Facebook lapā.

Ar diskusijas programmu iespējams iepazīties ŠEIT.

Latvijas korporatīvās pārvaldības kodekss ŠEIT.