Iedzīvotāju finanšu paradumi pakāpeniski mainās

10. jūnijs, 2015

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar partneriem ir apkopojusi 2014. gada rezultātus Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014-2020 ieviešanā. Pirmajā gadā ir vērojama gandrīz visu mērķu izpildes indikatoru plānotā virzība.

Ierasti augsta 2014. gadā līdzīgi kā citās attīstītajās valstīs ir bijusi Latvijas iedzīvotāju iesaiste pamata finanšu pakalpojumu izmantošanā: bankas konts ir 94% iedzīvotāju, turklāt arvien vairāk klientu pievēršas pakalpojumu elektroniskajiem risinājumiem – jau 70% no visiem iedzīvotājiem izmanto internetbanku (2013 – 65%), noslēgti 11 800 jauni uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumi, privātajos pensiju fondos iesaistījušies vēl ap 15 000 iedzīvotāju, kā arī pieaugusi uzticēšanās finanšu pakalpojumu sniedzējiem sasniedzot vidēji 50% (2013 – 44%).

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis: “Šajā gadā varam novērot vairākas pozitīvas tendences atbilstoši trim definētajiem stratēģiskajiem mērķiem – plānošanas un uzkrāšanas tradīcija, integritāte finanšu sektorā un mājsaimniecību finansiālā ilgtspēja. Redzams, ka iedzīvotāji izmanto modernākus un daudzveidīgākus pakalpojumus, precīzāk plāno šodienu, vairāk domā par uzkrājumu nākotnei un arī attiecīgi rīkojas, lai tāds būtu. Daudz samērīgāka kļuvusi Latvijas mājsaimniecību aizņemšanās/uzkrāšanas, attiecība, jo kredīti pret noguldījumiem 2014. gada beigās bija 110/100. Tie visi ir cerīgi signāli. Tātad partneriem jāturpina iesāktais darbs – vispārējās izglītības satura pilnveidē, tālākizglītības atbalstā pedagogiem, konsultāciju un mācību līdzekļu internetā nodrošināšanā ikvienam iedzīvotājam.”

Saskaņā ar finanšu pratības mērķu izpildes indikatoriem ir pieaudzis to mājsaimniecību skaists, kas regulāri plāno savu budžetu – 58%, turklāt, ja iepriekš lielākoties iedzīvotāji plānoja pēc atmiņas, tad tagad ģimenes budžetu biežāk sakārto rakstveidā vai elektroniski pašu izveidotā sistēmā. Kopējie mājsaimniecību uzkrājumi 2014. gadā ir auguši par nepilnu miljardu eiro, sasniedzot 8.1 mljd., pieaugums iedzīvotāju parakstītajās risku apdrošināšanas prēmijās ir bijis lielāks par plānoto maksimālo +9.8%, sasniedzot 134 eiro vienam cilvēkam, vairāk nekā līdz šim izvēloties dzīvības apdrošināšanu, kopumā dzīvības apdrošināšanas īpatsvars apdrošināšanas tirgū palielinājies līdz 24%. Finanšu pratības stratēģisko mērķu izpildes rezultāti vizuāli apskatāmi arī FKTK infografikā “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība 2014. gadā“: http://www.fktk.lv/attachments/article/5149/INFOGRAFIKA_ST.pdf

“Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020” ieviešanas aktivitātes nodrošina partneri – FKTK, Latvijas Banka, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un komercbankas un Latvijas Apdrošinātāju asociācija.