FKTK: Visbiežāk iedzīvotāji pilnveido zināšanas nodokļu jautājumos

14. marts, 2016

FKTK sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS ir veikusi iedzīvotāju interneta aptauju, kurā noskaidrots vecums, kādā vislabāk sākt finanšu pratības regulāru pilnveidi – 95% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka tas jādara jau posmā no skolas gadiem (pirms 18 gadu vecumam) un līdz 30 gadiem. Tikai 2% piekrīt, ka to varētu darīt arī pēc 40 gadu vecuma.

Jautāti par veidiem, kā ikdienā tiek pilnveidota individuālā finanšu pratība, iedzīvotāji apstiprina, ka visbiežāk iedziļinās nodokļu jautājumos, kas skar viņu personiski, tādu ir 42%. Jaunas iemaņas ar finansēm interneta vidē arvien apgūst 37%, bet 15% regulāri izvērtē un arī sāk lietot jaunus, līdz šim neizmantotus finanšu pakalpojumus.

Ieva Upleja, FKTK Klientu skolas vadītāja: “Tas nozīmē, ka daļai Latvijas iedzīvotāju ir atbildības sajūta par nodokļu nomaksu savai valstij, taču esam arī zinātkāri un ar novatorisku pieeju privātajām finansēm. Pavisam noteikti finanšu pratība ir 21. gadsimta kompetence, kas regulāri jāpilnveido mūsdienīgam cilvēkam visas dzīves gaitā, un visbiežāk pašu spēkiem. Jā, 36% apgalvo, ka pilnveido savu ieņēmumu/izdevumu plānošanu, tomēr tikai 10% apstiprina, ka ir aktīvi sava pensijas perioda plānotāji. Tas ir tas, par ko ikvienam der piedomāt – ja ne par pensiju, tad vismaz pievērst uzmanību privātās finanšu situācijas līdzsvarošanai ilgtermiņā.”

 

Par sociālā atbalsta sistēmu valstī interesējas 17%. Privāto komercdarbību kā finanšu pilnveides ceļu izvēlas 10%, te iekļauti gan mikro&mazie uzņēmumi, gan individuālā komercdarbība kā mājsaimniecību ražojumi, konsultācijas, privātstundas, auklītes, izpalīga darbi u.c.

Pētījuma rezultātus pilnā apjomā ikviens interesents var apskatīt FKTK mājas lapā FIN 2016 sadaļā PĒTĪJUMI: http://www.fktk.lv/attachments/article/5649/Atskaite_FKTF_02.2016.pdf

Pētījums veikts 2016. gada februārī pēc FKTK pasūtījuma. Aptaujāti 1005 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Metode: interneta aptauja.