FKTK un VISC paraksta vienošanos finanšu izglītības jautājumu risināšanā

16. novembris, 2012

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) šodien parakstīja vienošanos “Līgums par sadarbību ekonomiskās izglītības jautājumu risināšanai” (Vienošanās), kas paredz sadarbību un informācijas apmaiņu mācību satura pilnveidošanā ar mērķi veicināt skolu absolventu informētību un izpratni par finanšu un kapitāla tirgu un tā piedāvātajiem pakalpojumiem.

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis: “‘Šis ir likumsakarīgs nākamais solis finanšu izglītības līmeņa paaugstināšanā kopumā Latvijas sabiedrībā. Pilnveidojot mācību saturu šodien, mēs veicināsim to, ka nākotnes finanšu pakalpojumu saņēmējs Latvijā būt pietiekami sagatavots, lai izprastu iespējamos finanšu riskus un savu gatavību tos uzņemties. Tiks turpināts darbs pie nozares piedāvājuma izvērtējuma, lai integrētu piemērotāko mācību procesā, kā to paredz septembrī panāktā vienošanās starp finanšu sektora dalībniekiem un Izglītības un zinātnes ministriju.”

VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis: “Ir jāmaina pieeja, arvien lielāku lomu kvalitatīvas un daudzpusīgas izglītības nodrošināšanā ļaujot ieņemt dažādiem sadarbības partneriem. Skolā teorētiskās iegūtās zināšanas ir jāmācās lietot savā ikdienā, tāpēc jārod veids kā bērniem interaktīvā un aizraujošā veidā iepazīties ar finanšu pasauli. Esam gandarīti, ka mūsu sadarbības partneri ir gatavi radīt dažādus materiālus, kas būs veiksmīgi izmantojami skolās. Atvērtība, sadarbība un radoša pieeja ir ļoti svarīga!

Atbilstoši FKTK prioritātēm darba posmam līdz 2014. gadam šī Vienošanās starp FKTK un VISC paredz, ka, īstenojot koordinējošo lomu finanšu sektorā, FKTK sniegs VISC nepieciešamo informāciju, kā arī izvērtējumu par nozares institūciju aktivitātēm finanšu izglītības jomā, tāpat veicinās nozares izstrādāto mācību materiālu un interaktīvo rīku izmantošanu ne vien skolu programmās, bet arī Latvijas sabiedrības tālākizglītības programmās dažādās auditorijās.

Ar Vienošanās pilnu tekstu iespējams iepazīties FKTK mājas lapā: http://ej.uz/zb4q