FKTK pētījums: 91% Latvijas iedzīvotāju piekrīt, ka finanšu pratība ir regulāri jāpapildina

12. marts, 2015

Trešās FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻAS ietvaros FKTK sadarbībā ar pētījumu centru SKDS ir veikusi iedzīvotāju interneta aptauju, kurā noskaidrots, kāda ir sabiedrības attieksme pret iespējām pilnveidot savu finanšu pratību dzīves gaitā un vai tas vispār šķiet nepieciešams. Rezultāti ir pārliecinoši – 91% Latvijas iedzīvotāju piekrīt, ka finanšu pratība mūsdienu mainīgajā pasaulē būs regulāri jāpapildina un tikai 4% tam nepiekrīt.

Atbildot uz jautājumu, kāds šķiet piemērotākais veids finanšu pratības papildināšanai, kopumā visvairāk iedzīvotāju izvēlējās tālmācību, izmantojot dažādus interneta resursus – 28%, tam sekoja klātienes nodarbības – 26% un citi veidi (1.att.).

1.att. Piemērotākie mūžizglītības veidi finanšu pratības pilnveidei

FKTK Klientu skolas vadītāja Ieva Upleja: “Rezultāti ir arī interesanti, atklājām, ka tieši gados vecāki cilvēki labprāt apgūtu jaunas zināšanas interneta vidē, šajās vecuma grupās (45-54 un 55-74 gadi) tādu ir vairāk nekā vidēji – 32-35%. Savukārt jaunieši vairāk vēlas saņemt klātienes kursus un konsultācijas, tādi ir 38% no viņiem. Lai pilnveidotu savu finanšu pratību, lielākoties Latvijas iedzīvotāji pēdējā laikā ir konsultējušies ar tuvajiem līdzcilvēkiem (41%) vai pašmācības ceļā apguvuši jaunas lietas (38%), arī sākot izmantot jaunus pakalpojumus (17%), tomēr 20% nav darījuši neko. Tātad saprotam, ka tas ir jādara, bet, acīmredzot, ir nepieciešams kāds pamudinājums vai piemērotākas mācību iespējas, materiāli.”

2. att. Veiktie pasākumi finanšu pratības pilnveidei

Sekojot pētījuma rezultātiem, FKTK turpinās iesākto darbu izglītojoša vortāla KLIENTU SKOLA attīstībā, izstrādājot izglītojošos materiālus un pārbaudes testus par dažādiem finanšu pratības tematiem, kā arī nodrošinās plānotās vieslekcijas Latvijas skolās, augstskolās un citās mērķauditorijās.

Pētījums veikts 2015. gada februārī/martā pēc FKTK pasūtījuma. Aptaujāti 1005 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Metode: interneta aptauja.