FKTK: Mājsaimniecību kopējie uzkrājumi pieauguši gandrīz par miljardu eiro

22. aprīlis, 2015

Jau 2013. gadā atsākās pakāpenisks Latvijas mājsaimniecību kopējo noguldījumu pieaugums. Šī tendence līdzekļu novirzīšanā uzkrājumiem 2014. gadā ir nostiprinājusies, un Latvijas mājsaimniecības šajā gadā savus kopējos uzkrājumus ir palielinājušas teju par miljardu, sasniedzot 8.1 miljardu eiro.

Latvijas iedzīvotāji 2014. gada beigās gan noguldījumos, gan cita veida ieguldījumos kopumā ir uzkrājuši 8.1 miljardu eiro (2013 – 7.3 mljrd.)¬. Visvairāk līdzekļu uzkrāti noguldījumos – 5 mljrd. eiro, seko valsts fondēto pensiju plāni ar 2 mljrd. eiro, 281 miljons eiro ieguldīti privāto pensiju plānos, 241 miljoni – ieguldījumu fondos, 193 miljoni – parāda vērtspapīros, mazliet samazinājušies ieguldījumi akcijās – 131 miljons, dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu iekrāti 177 miljoni, 15 miljonus glabā krājaizdevu sabiedrības, bet 3 miljoni eiro ieguldīti tirgum piesaistītajos apdrošināšanas līgumos (1.att.).

Mājsaimniecību kredītu sloga pakāpeniska samazināšanās, Latvijas ekonomiskā izaugsme un tai atbilstošs darba algu pieaugums pēdējos gados, kā arī zemā inflācija ļauj iedzīvotājiem vairāk līdzekļu novirzīt uzkrājumiem un ieguldījumiem. Pēc vairāku gadu stagnācijas šī tendence atsākās 2013. gadā, kad Latvijas mājsaimniecības sajuta patiesu ienākumu palielinājumu un saredzēja iespēju daļu ienākumu novirzīt savas finansiālās ilgtspējas stiprināšanai drošākai rītdienai. Par to liecina, piemēram, gan ieguldījumu fondos investēto līdzekļu pieaugums par 10%, gan vēl vairāk 3. pensiju sistēmas līmenī veiktās iemaksas, kas augušas 2014. gadā par 19%, tāpat krājaizdevu sabiedrībās noguldījumu līmenis audzis par 11%.

2014. gadā mājsaimniecībām izsniegto kredītu apmērs iepretim noguldījumiem komercbankās ir tuvu izlīdzinājumam, sasniedzot attiecību 110% (2013 – 127%). Kredītos ir izsniegti 5.5 mljrd. eiro, bet noguldījumos uzkrāti 5.1 miljrd. Salīdzinot ar 2007. gadu, kad banku izsniegto kredītu apmērs bija teju divreiz lielāks nekā iedzīvotāju noguldījumi, šī attiecība ir vērtējama kā ievērojami samērīgāka, kas veicina mājsaimniecību finansiālo stabilitāti un turpmāku izaugsmi.