FKTK: Mājsaimniecību finanses otro gadu uz ilgtspējīgas attīstības ceļa

2. jūnijs, 2016

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) publiskojusi ikgadējo mērījumu – Mājsaimniecību finanšu stabilitātes un ilgtspējas indekss. Tā rezultāts (+4.2 punkti) apliecina to, ka Latvijas mājsaimniecību finanšu situācija ir noturīga un atrodas FKTK definētajā vēlamās attīstības zonā*, kas savukārt rada priekšnoteikumus mājsaimniecību finanšu ilgtspējai.

Vēlamās attīstības zonu (attēlā zaļajā krāsā) pirmo reizi Latvijas mājsaimniecības sasniedza 2014. gada beigās (+2.3 punkti), savukārt zemākajā punktā tās bija ekonomiskās lejupslīdes periodā 2009. gadā, attiecīgi -59.7 punkti. Lai raksturotu mājsaimniecību finanšu ilgtspēju FKTK analizē piecus statistiskos indikatorus – kredītu/noguldījumu attiecība, noguldījumi (% no IKP), mājsaimniecību procentu maksājumi (% no IKP), strādājošo vidējā darba samaksa pret iepriekšējo periodu (neto) un bezdarba līmenis.

Indikatoru kopsavilkums (www.klientuskola.lv)

FKTK izglītojošā vortāla KLIENTU SKOLA vadītāja Ieva Upleja“Kā jau zinām, veicot finanšu pratības līmeņa mērīšanu pirmajās divās nacionālajās aptaujās, bija vērojams neliels finanšu pratības (zināšanu) pieaugums. Tagad redzam to arī iedzīvotāju praktiskajā rīcībā. Nostiprinās paradumi, kas veicina mūsu finanšu ilgtspēju, proti, uzkrāšana, ilgtermiņa plānošana. Protams, liela loma ir arī šim ekonomiskās izaugsmes posmam, situācijai darba tirgū un ārējiem apstākļiem (zemās EURIBOR likmes), kas veido mājsaimniecībām labvēlīgo fonu. Un tas nozīmē, ka nedrīkstam atslābt, gluži otrādi ir stingri jāturas uz šī ceļa.”

Lai noskaidrotu iedzīvotāju finanšu pratības līmeņa izmaiņas FKTK 2014. un 2015. gadā veica OECD metodoloģijā balstītu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauju Pirmā finanšu pratības indeksa rezultāts tika publiskots 2015. gada janvārī: +20.6 punkti, savukārt otrais tā paša gada jūlijā jau bija nedaudz augstāks: +21.2 punkti.

Lai finanšu pratības indekss un ilgtspējas indikatoru kopsavilkums būtu ērti pieejams salīdzinošā skatījumā pa gadiem, FKTK ir izveidojusi interaktīvu rīku, kas pieejams KLIENTU SKOLĀ sadaļā Pētījumihttp://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html

* Mājsaimniecību finanšu stabilitātes un ilgtspējas indikatoru kopsavilkums robežās no -5 līdz +5, pakāpeniski tuvinoties 0 atzīmei, ir vēlamā attīstības zona.