FKTK: Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība pieņemas spēkā

21. jūnijs, 2016

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar partneriem ir apkopojusi Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014-2020 ieviešanas kārtējā gada rezultātus. Iegūtie dati liecina, ka īstenojas visu stratēģisko mērķu izpilde.

2015. gada indikatoru analīze parāda pērn iesākto pozitīvo virzību Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības pilnveidē arī šajā gadā – mājsaimniecību kopējie uzkrājumi turpina augt, kaut arī ne tik strauji kā iepriekš, sasniedzot 8.6 mljd. eiro, noslēgti vairāk nekā 9 tkst. jauni uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumi, privāto pensiju plānu dalībnieku skaita pieaugums pērn bijis pēdējo piecu gadu laikā straujākais un risku apdrošināšanas prēmiju apmērs uz vienu iedzīvotāju sasniedza 144 eiro (iepriekš 134 eiro). Mājsaimniecību turpmāko attīstību un ilgtspēju nodrošina sasniegtais teju optimālais (0.9) līdzsvars kredītu noguldījumu attiecībā 1.0 jeb 99% naudas izteiksmē kredītu kopsumma pret mājsaimniecību noguldījumu kopsummu (100%), kā arī augušais IKP uz vienu iedzīvotāju, sasniedzot 12 321 eiro (iepriekš 12 051 eiro).

FKTK izglītojošā vortāla KLIENTU SKOLA vadītāja Ieva Upleja: “Šādā regulārā datu analīzē mēs pārliecinoši redzam, ka nostiprinās un pieņemas spēkā Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība. Gan praktiskajā realizācijā, piemēram, arvien labāk izprotot finanšu pakalpojumu būtību, notiek apzināta to izvēle un ir pieaudzis uzticēšanās līmenis arī pakalpojumu sniedzējiem līdz 52% (iepriekš 50%). Iedzīvotāji arvien vairāk izvēlas apdrošināt savus riskus, pieaugums bijis tuvu maksimālajam, kā prognozējām, veidojot stratēģiju. Aug arī dzīvības apdrošināšanā ieguldīto līdzekļu apmērs. Kopumā nostiprinās paradumi, kas veicina mūsu finanšu ilgtspēju – uzkrāšana un ilgtermiņa plānošana. Visticamāk, tas būs redzams arī OECD INFE pirmajā datu apkopojumā par finanšu pratības līmeni dažādās valstīs, kas tiks publiskots gada nogalē. Iesniedzām Latvijas finanšu pratības otrās aptaujas (2015) datus, un pirmās indikācijas rāda, ka Latvijas iedzīvotāju finanšu zināšanas ir virs vidējā jeb pirmajā sešiniekā no 17 pētījumā iekļautajām valstīm.”

Kopš 2014. gada FKTK darbojas OECD darba grupā International Network for Financial Education (INFE) kā Latvijas finanšu pratības aktivitāšu nacionālais koordinators, tādējādi nodrošinot arī informācijas apkopošanu un sniegšanu OECD par Latvijas paveikto šajā jomā. 2015. gadā Latvijas pieredze finanšu pratības stratēģiskajā vadībā ir iekļauta gada nogalē publiskotajā OECD/INFE politikas rokasgrāmatā National Strategies for Financial Education līdztekus citām attīstītajām valstīm.

Finanšu pratības stratēģisko mērķu izpildes rezultāti vizuāli apskatāmi arī FKTK infografikā “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība 2015. gadā mājas lapas sadaļā Mediju telpahttp://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/infografikas/5801-infografika-latvijas-iedzivotaju-finansu-pratiba-2015-gada.html

Savukārt indikatoru salīdzinošie dati pa gadiem atrodami mājas lapas sadaļā Komisija/Par mums/Stratēģija: http://www.fktk.lv/lv/komisija/par-mums/strategija1/2014-02-24-latvijas-iedzivotaju-finansu-pratibas-strategijas-20142020.html

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020 ieviešanas aktivitātes nodrošina stratēģiskie partneri, kas vienojušies Memorandā par ieviešanas procesu – FKTK, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Apdrošinātāju asociācija; kā arī citi iesaistītie partneri – Latvijas Banka, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, fondu birža Nasdaq Riga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Junior Achievement Latvia u.c.