FKTK koordinēs finanšu pratības stratēģijas satura izstrādi

23. jūlijs, 2013

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar partneriem ir sākusi darbu pie stratēģijas satura izstrādes Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanai. Šodien tika sasaukta koordinējošās darba grupas pirmā sanāksme, kurā partneri – finanšu un ekonomiskās izglītības aktivitāšu veicēji Latvijā, vienojās, ka šīs procesa veicējiem ir nepieciešams vienots stratēģiskais bāzes dokuments, kurā būtu precīzi definēti sasniedzamie mērķi, to īstenošanas iespējas un veidi, nepieciešamie resursi un atbildīgās institūcijas, Latvijas sabiedrības finanšu pratības veicināšanā.

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis:” Šis ir likumsakarīgs nākamais solis pēc rudenī panāktās vienošanās par veicamajiem darbiem šajā jomā. Esam apkopojuši un izanalizējuši esošās aktivitātes, atraduši vājākos segmentus, uz kuriem būtu jāvirza turpmākās iestrādes. Darbs ir sākuma posmā un,ceram, ka tas rezultēsies efektīvā dokumentā ar ilgtermiņa mēŗkiem.”

Kopš š.g. aprīļa FKTK ir ieguvusi pilntiesīga partnera statusu OECD valstu starptautiskajā finanšu izglītības informācijas apmaiņas tīklā – INFE (International Network for Financial Education), nodrošinot šajā pasaules attīstīto valstu finanšu izglītības ekspertu platformā Latvijas pārstāvniecību, kā arī apņēmusies uzņemties nacionālā koordinatora pienākumus šajā jomā.

Pagājušā gada rudenī finanšu sektora un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vadības sanāksmē “Sabiedrības izglītošanas virzieni finanšu jomā”, tika panākta vienošanās, ka IZM un Valsts izglītības satura centram (VISC) jāuzņemas koordinējošais darbs mācību satura pilnveidošanai, savukārt FKTK uzņemas tālākizglītības jeb mūžizglītības koordinācijas procesu.

FKTK rosinātajā finanšu pratības veicināšanas stratēģijas izstrādes darba grupā ir deleģēti pārstāvji no IZM, VISC, Latvijas Bankas, Banku augstskolas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un vairākām Latvijas komercbankām, kuras nodrošina dažādas finanšu izglītības aktivitātes