FKTK ir izstrādājusi Latvijas iedzīvotāju Finanšu pratības indeksu

15. janvāris, 2015

Šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir publiskojusi jaunu mērījumu sistēmu un tās rezultātus – Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības indekss (Indekss), kas ir kārtējais projekts Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014-2020 ieviešanas gaitā. Indeksa rezultāts ir pirmajā finanšu pratības nacionālajā aptaujā īpašā metodoloģijā aprēķināta punktu summa jeb vidējā atzīme septiņos finanšu pratības tematos, kas turpmāk raksturos Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības līmeni kārtējā gadā. Indekss izstrādāts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS.

Papildus FKTK ir izveidojusi Latvijas mājsaimniecību finansiālo stabilitāti un ilgtspēju raksturojošu statistisko indikatoru kopsavilkumu un komentārus skatījumā kopš 2004. gada, kas būs noderīgi ikvienam, kas vēlas izprast makroekonomiskos notikumus mājsaimniecību kontekstā pēdējā desmitgadē.

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis: “Šis ir pirmais mēģinājums izmērīt Latvijas sabiedrības kopējo finanšu pratību, sekojot starptautiskiem standartiem. Līdztekus Latvijas ekspertu izstrādātiem jautājumiem esam izmantojuši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD bāzes anketu iedzīvotāju aptaujā, kas nodrošinās iespēju nākotnē, Latvijai jau iekļaujoties OECD, salīdzināt finanšu pratības līmeni starp šīm valstīm. Tāpat varēsim novērtēt īstenoto finanšu pratības aktivitāšu ietekmi uz zināšanu līmeņa izmaiņām sabiedrībā un atbilstoši tai plānot nākamās aktivitātes. 2014. gadā iegūtais rezultāts finanšu pratībā +20.6 punkti parāda, ka mums ir kur augt, jo maksimālais punktu skaits (kopā visos tematos), ko varējām iegūt ir +99.”

Labākais novērtējums 2014. gadā ir privāto finanšu plānošanas, arī uzkrājumu veidošanas tematam, savukārt divos finanšu pratības tematos Latvijas sabiedrība ir kopsummā ieguvusi mīnus punktus: par kredītiem – 0.2 punkti un par pensiju veidošanu – 0.5 punkti. Tematu rezultāti ir apskatāmi arī atsevišķi piecās demogrāfiskajās grupās – jaunieši (18-24g.), uzņēmēji un individuālā darba veicēji, algoti darbinieki, lauku iedzīvotāji un pensionāri.

Lai Indeksa un indikatoru rezultāti būtu ērti pieejami ikvienam, FKTK ir izveidojusi arī interaktīvu rīku, kas pieejams izglītojošajā vortālā KLIENTU SKOLA sadaļā Pētījumi. Saite: http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html. Turpmāk indekss un indikatori tiks nodrošināti ar aktuālajiem datiem un nodoti sabiedrības zināšanai un diskusijām katru gadu.

Papildus publiskotajam Indeksam FKTK izglītojošais vortāls KLIENTU SKOLA no šodienas ir ieguvis arī jaunu dizainu un saturu. Esošajiem populārāko finanšu pakalpojumu un to risku aprakstiem, tagad KLIENTU SKOLAI pievienota jauna sadaļa – KLIENTU ABC, kurā turpmāk sadarbībā ar KLIENTU SKOLAS lietotājiem un viņu ieteikumiem tiks nodrošināti vairāk nekā 70 izglītojoši materiāli par dažādiem finanšu pratības tematiem, kā arī katram zināšanu līmenim (A,B un C) atbilstoši pārbaudes testi. Tuvākajā nākotnē šī sadaļa būs pieejama arī krievu valodā.

Latvijas iedzīvotāju pirmā finanšu pratības aptauja veikta pēc FKTK pasūtījuma sadarbībā ar pētījumu centru SKDS 2014. gada 3. ceturksnī. Aptaujāti 1009 respondenti vecumā no 18 līdz 79 gadiem. Aptauja veikta tiešās intervijas veidā respondentu dzīvesvietās latviešu un krievu valodā. Aptaujas anketa un rezultātu kopsavilkums ir publicēts FKTK izglītojošajā vortālā KLIENTU SKOLA sadaļā Pētījumi: http://www.klientuskola.lv/images/04.05.02_793.2_Latvijas_iedzivotaju_finansu_pratiba_FKTK_2014.pdf