FKTK aicina ikvienu noteikt individuālo FINANŠU PRATĪBAS INDEKSU

18. marts, 2016

Šodien ceturtās FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻAS (FIN 2016) noslēgumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) laidusi klajā jaunu interaktīvu rīku – FINANŠU PRATĪBAS INDEKSA (INDEKSS) e-testu, kas dod iespēju ikvienam iedzīvotājam noteikt savu individuālo FINANŠU PRATĪBAS INDEKSU un salīdzināt to ar vidējo Latvijas iedzīvotāju INDEKSU.

FKTK Klientu skolas vadītāja Ieva Upleja”Tā ir nebijusi iespēja ikvienam izmērīt savu 21. gadsimta kompetenci – finanšu pratību, jaunā atraktīvā e-testā atbildot uz vairāk nekā 30 jautājumiem par savām zināšanām un paradumiem finanšu jomā. Rezultāti būs redzami visos 7 pratības tematos. Varēsim ikviens izvērtēt – kur man būtu vēl jāpiestrādā, kas jāiemācās no citiem vai jāizzina pašam, kur es esmu savas tautas vidū. Katrā ziņā tā būs vērtīga „saruna” par finanšu pratības jautājumiem, kas rosina pašam domāt un meklēt individuālus risinājumus. Noteikti iesaku INDEKSU izmērīt vismaz divreiz! Pirmajā reizē atzīmējot pareizās atbildes, lai sasniegtu labāko rezultātu, bet otrajā – kā bargam skolotājam pašam sevi kontrolējot – vai es to zinu un vai es to tiešām tā daru. Ticiet man – būs interesantas atšķirības!” 

Izpildot šo FKTK e-testu: http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss/tests.html, ikviens var būt drošs, ka visi sniegtie dati ir anonīmi un netiks tālāk izmantoti, izņemot kopsavilkumu par vidējiem rezultātiem. INDEKSA testa katrs individuālais rezultāts katrai personai tiks parādīts izdrukājama diploma formā kā liecība un iespēja salīdzināt savus rezultātus, piemēram, pēc gada vēlreiz.

Latvijas iedzīvotāju vidējā INDEKSA rezultāts ir finanšu pratības Nacionālajā aptaujā īpašā metodoloģijā aprēķināta punktu summa jeb vidējā atzīme septiņos finanšu pratības tematos, kas raksturo iedzīvotāju finanšu pratības līmeni kārtējā gadā. Pirmais Latvijas iedzīvotāju vidējā INDEKSA mērījums kā Nacionālās finanšu pratības aptaujas atvasinājums tika noteikts 2014. gadā (rezultāts – 20.6 punkti), nākamais sekoja 2015. gada otrajā pusē ar nedaudz augstāku rezultātu – 21.2 punkti. Saite uz sabiedrības INDEKSU: http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html

INDEKSA izstrādē un Nacionālajā aptaujā FKTK ir izmantojusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD bāzes anketu iedzīvotāju aptaujā, kas nodrošinās iespēju nākotnē, Latvijai jau iekļaujoties OECD, salīdzināt finanšu pratības līmeni starp OECD valstīm.