Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām

24. februāris, 2022

No 2022. gada 1. janvāra trūcīgām un maznodrošinātām personām ir iespēja dzēst parādsaistības.

2021. gada 15. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu un ar to saistītos četrus likumprojektus par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Likumprojekta mērķis ir dot iespēju trūcīgā un maznodrošinātā mājsaimniecībā esošām personām, kuru ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai viņu sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ, no 2022. gada 1. janvāra noteiktā kārtībā atbrīvoties no parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

Lai uzsāktu fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu ir jāvēršas pie zvērināta notāra apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav – faktiskā dzīvesvieta. Informācija par zvērinātiem notāriem atrodama interneta portālā https://www.latvijasnotars.lv sadaļā “Meklēt notāru”.

Vairāk informācijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: www.tm.gov.lv un infografikā.