FINANŠU IZGLĪTBAS NEDĒĻAS 2014 aktivitātes sasniegušas vairāk nekā 150 Latvijas mācību iestādes

14. marts, 2014

Latvijā šogad no 10.–14. martam notika otrā FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻA, kuras laikā dažādās profesionālās pilnveides aktivitātēs iesaistījušies vairāk nekā 130 Latvijas skolotāji, notikušas vieslekcijas divās augstskolās un 24 Latvijas skolās dažādos reģionos.

Šajā gadā nedēļas pasākumu devīze bija “Atrodi un piepildi savu finanšu mērķi!”, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju aizdomāties par privātajiem finanšu mērķiem un iespējām tos sasniegt. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK), Banku augstskola, Latvijas Banka, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrība šogad sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru nodrošināja ar finanšu mērķu tematiku saistītas aktivitātes ekonomikas un sociālo zinību skolotāju profesionālajai pilnveidei, rīkojot Latvijas reģionos seminārus „Dažādas metodes, kā ar skolēniem runāt par finanšu mērķiem un to sasniegšanu”. Semināros ir piedalījušies sociālo zinību, ekonomikas, komerczinību, informātikas, matemātikas, fizikas, angļu valodas, sākumskolas, mājturības tehnoloģiju, mājsaimniecības un citu mācību priekšmetu skolotāji – kopā 64 dalībnieki no 19 novadiem un divām Latvijas pilsētām (Rīgas un Jūrmalas).

PTAC seminārs “Finanšu pratība un patērētāju tiesības”  ir sapulcējis 18 Daugavpils pilsētas un novada skolotājus no dažādām skolām. Banku augstskolas rīkoto pieredzes apmaiņas stundu matemātikas skolotājiem “Finanšu pratība matemātikas stundās” apmeklējuši vēl 52 skolotāji. Topošie pedagogi no Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas viesojās Mārupes pamatskolā, lai iepazītu metodes un materiālus finanšu pratības tematu apguvei skolās, ko sarūpējusi Latvijas Komercbanku asociācija.

Latvijas skolās dažādos reģionos notikušas kopumā 23 finanšu pratības veicināšanas partneru sagatavotas vieslekcijas un viena skola devusies vizītē uz komercbanku Rīgā. Banku augstskolas studentiem (kopā 141 apmeklētājs) tika organizētas trīs vieslekcijas, ko sniedza FKTK, Latvijas Bankas un Latvijas Komercbanku asociācijas vadība un eksperti. Veiksmīgi notikusi radošo finanšu pēcpusdiena ģimenēm – kā runāt ar bērniem par naudu, kurā piedalījušies 30 bērni kopā ar vecākiem. Skolēnu un skolotāju konference, kurā tika prezentēti vidusskolēnu konkursa „Jaunais finanšu eksperts 2014” finālistu darbi, kā arī apbalvoti skolēnu ekonomikas 15. valsts olimpiādes uzvarētāji, pulcējusi vairāk nekā 100 apmeklētājus klātienē un vēl 550 to vērojuši tiešraidē internetā.

FKTK sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Banku augstskolu, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Latvijas Komercbanku asociāciju un vairākām komercbankām (Swedbank Privātpersonu finanšu institūtu, SEB banku un Nordea “Naudas skolu”) otro reizi Latvijā no 10. līdz 14.martam rīkoja FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻU, kas notika reizē ar Child and Youth Finance International rīkoto ikgadējo Global Money Week.

FKTK ir izveidojusi testu, kas pieejams ikvienam, lai atbildētu uz jautājumu – Cik stipra ir Tava finanšu mērķtiecība? http://bit.ly/1hO8ZgYPubliskoti socioloģiskās aptaujas rezultāti par Latvijas iedzīvotāju privātajiem finanšu mērķiem: http://bit.ly/1cYePNA

Visi FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻAS 2014 materiāli būs arī turpmāk pieejami FKTK mājas lapas īpašajā sadaļā: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu_izglitibas_nedela/2014/fin14/