Diskusija “Vai investors ieguldīs uzņēmumā, ja nav skaidra ESG stratēģija?”

21. februāris, 2022

Latvijas Finanšu izglītības biedrība kopā ar VA Purpose un Alphinox Quality organizē tiešsaistes diskusiju “Vai investors ieguldīs uzņēmumā, ja nav skaidra ESG stratēģija?”. Pasākuma laikā tiks diskutēts, vai investīcijas ilgtspējīgos uzņēmumos Baltijas reģionā pieprasa aktīvāk un cik izplatīta kļūst sociāli atbildīga ieguldīšana.

Tiešsaistes diskusija norisināsies 23. februārī no plkst. 14.00 līdz 16:00, un interesenti tai varēs sekot līdzi tiešraidē gan portālā LETA, gan Finanšu izglītības biedrības un Nasdaq Riga Facebook lapā.

Diskusijas laikā no pieredzējušiem uzņēmumiem, ekspertiem, kā arī privātiem un institucionāliem ieguldītājiem būs iespējams uzzināt aktuālākās ESG ieguldīšanas tendences Baltijas reģionā un globāli. Tāpat tiks pārrunāts, vai akcionāri ir galvenais virzītājspēks vides, sociālās un pārvaldības (ESG) principu ieviešanā.

Pasākumu atklās konsultāciju uzņēmuma VA Purpose Ilgtspējas vadītāja Kristīne Doroško, kura stāstīs par to, cik svarīgi ir apzināties sava uzņēmuma ietekmi, par aktīvu klimata jautājumu risināšanu, CO2 kompensēšanu, bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanas aktualitāti, kā arī citām ESG tendencēm 2022. gadā un turpmāk.

Tai sekos intervija ar Eiropā lielākā vertikāli integrētā bioloģiskās pārtikas uzņēmuma Auga Group Mārketinga un ilgtspējas direktoru Gedeminas Judzentas par to, kā lauksaimniecības uzņēmums cenšas gūt sasniegumus, uzņemoties vadību jaunu tehnoloģisko risinājumu izstrādē. Tas ļaus panākt ilgtspējīgu lauksaimniecību un piegādāt pārtiku, izturoties ar cieņu pret dabu un tās sniegtajiem resursiem.

Savukārt Jānis Libeks, Alphinox Quality partneris, vadīs paneļdiskusiju ar Aneti Vabuli, MADARA Cosmetics Ilgtspējas projektu vadītāju, Anete Pajusti, SSE Riga profesori un Harvard Law School korporatīvās pārvaldības programmas viespētnieci, Elīnu Kolāti, žurnālisti un aktīvu investori, Pēteri Stepiņu, Swedbank Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāju, un Maiju Orbidāni, PwC Ilgtspējas pakalpojumu vadītāju, par uzņēmuma ESG stratēģijas pievienoto vērtību un ilgtspējas jautājumu nozīmi kā emitentu, tā arī akcionāru un investoru acīs.

Vebināra noslēgumā ar prezentāciju “Nodokļi kā būtiska ESG stratēģijas sastāvdaļa investoru acīs – globālās tendences” iepazīstinās Anete Marhele, uzņēmuma Eversheds Sutherland Bitāns Nodokļu tiesību prakses grupas vadītāja.

Par Latvijas Finanšu izglītības biedrību

Finanšu izglītības biedrības mērķis ir sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem mērķtiecīgi un vispusīgi izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām kapitāla tirgū. Biedrības uzdevumu vidū minēta finanšu pratības stiprināšana Latvijā, īpaši uzsverot investīciju jomu un sabiedrības intereses, un iesaistes veicināšana ar finanšu izglītību saistītos jautājumos. Latvijas Finanšu izglītības biedrības dibinātāji ir Alphinox Quality, Nasdaq Riga, Vīlands Associates (darbojās ar zīmolu VA Communications), Stockholm School of Economics in Riga un Harvard Law School korporatīvās pārvaldības programmas viespētniece un profesore Anete Pajuste un LHV Bank institucionālo tirgu vadītājs Ivars Bergmanis.

Turpmākai informācijai:

VA Purpose Ilgtspējas Vadītāja

Kristīne Doroško

E-pasts: kristine.dorosko@vilands.lv

Tālrunis: +371 29393122

 

Ieva Lukaža

E-pasts: ieva.lukaza@vilands.lv

Tālrunis: +371 29322095