Brīdina par krāpšanu, atgūstot zaudētos finanšu līdzekļus

16. jūlijs, 2021

FKTK brīdina iedzīvotājus par pašlaik izplatītu krāpšanas veidu – nezināmas personas piedāvā atgūt līdzekļus, ko iedzīvotāji iepriekš zaudējuši pie viltus ieguldījumu brokeriem vai krāpniekiem.

Šajos krāpšanas gadījumos parasti personas uzdodas vai nu par citu valstu uzraudzības iestādēm, kuras it kā ir atradušas iepriekš zaudēto summu pie viltus brokeriem un ir gatavas atdot to cietušajai personai, vai arī uzdodas par citu valstu juridiskās palīdzības sniedzējiem, kuri ir gatavi palīdzēt atgūt iepriekš zaudēto summu.

Parasti krāpnieki piedāvā it kā atgūstamo summu atmaksāt, bet, lai to darītu, personai ir jāatver virtuālās valūtas konts kādā no kredītiestādēm vai pie virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēja. Vienlaikus, pat ja tas tiek izdarīts, tad no cietušajām personām summu atmaksai tiek pieprasīti izdomāti un nepamatoti maksājumi, piemēram papildus un nesamērīgi augstu komisiju maksu priekšapmaksa vai maksa par apdrošināšanu, vai maksa par summas turēšanu utt. FKTK norāda, ka minēto summu samaksa negarantē zaudēto līdzekļu atgūšanu. Parasti krāpnieki šādi rīkojas, lai izkrāptu papildu finanšu līdzekļus no jau cietušajām personām, vienlaikus neatmaksājot solītos finanšu līdzekļus. Visbiežāk šīs personas ir saistītas ar tām personām, kas sākotnēji izkrāpa finanšu līdzekļus no cietušās personas, kā rezultātā to rīcībā ir informācija par cilvēka iepriekš veiktiem darījumiem un zaudētām summām.

FKTK norāda, ka finanšu uzraudzības iestādes parasti nepiedāvā šāda veida palīdzību, proti, tās nepiedāvā atgūt zaudētos finanšu līdzekļus pie ieguldījumu brokeriem, kā arī uzraudzības iestāžu darbinieki  nezvana finanšu iestāžu klientiem, ja vien klients pats nav vērsies finanšu iestādē ar iesniegumu. Šādas situācijas satur pazīmes, kas liecina par to, ka iedzīvotājs varētu tikt iesaistīts krāpniecībā, kuras mērķis būtu no viņa izkrāpt papildu finanšu līdzekļus vai personas datus. FKTK aicina nesadarboties ar šādām personām, tajā skaitā nenodot savus personas datus un neparakstīt jebkādus maksājumus, kā arī bloķēt šo personu ienākošos zvanu numurus.

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā. Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļvietnē, kur norādīti licencētie pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā.

Savukārt FKTK tīmekļvietnes sadaļā Uzmanies! uzzināsiet, kā atpazīt nelicencētu pakalpojumu piedāvājumus un krāpšanas mēģinājumus, kā pasargāt sevi un kā rīkoties, ja esat kļuvis par krāpnieku upuri vai esat uzrunāts sadarboties ar nezināmām personām.