Aicina mazināt EURIBOR likmes pieauguma radītās sekas

25. septembris, 2023

EURIBOR likmes pēdējos gadus ir bijušas negatīvas, bet pēdējā gada laikā EURIBOR ir būtiski pieaudzis, tādejādi būtiski pieaugot hipotekāro kredītņēmēju ikmēneša procentu maksājumiem. Atbilstoši pieejamajiem datiem patlaban Latvijas patērētāju hipotekārajiem kredītiem tiek piemērotas vienas no augstākajām aizņēmuma procentu likmēm Eiropā.

Diemžēl Latvijā praksē lielākoties tiek piemērotas tieši aizņēmuma procentu likmes ar mainīgiem procentiem, kas veidojas no EURIBOR likmes un bankas pievienotās likmes. Šajā gadījumā risku par EURIBOR nākotnes likmi uzņemas patērētājs. Savukārt kredītiestāžu piedāvātās likmes, kas tiek fiksētas uz ilgāku termiņu (parasti 3- 5 gadi), ir būtiski augstākas, tādejādi patērētāji šādus līgumus neizvēlas. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzskata, ka šāda situācija nav samērīga pret patērētājiem, kas ir līguma vājākā, tādejādi vairāk aizsargājamā puse. Īpaši, ja līgumos tiek noteikta minimālā EURIBOR robeža (piem., nulle), bet netiek noteikta tā maksimālā vērtība.

Līdz ar to PTAC aicina kredītiestādes un licencētos patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus aktīvāk veikt pasākumus situācijas taisnīgākam risinājumam:

  • Turpināt, tai skaitā proaktīvi piedāvāt kredītņēmējiem vai noteiktām kredītņēmēju grupām piedāvāt iespēju vienoties par samazinātu kreditora pievienoto likmi;
  • atteikties vai būtiski samazināt komisiju par līguma noteikumu pārskatīšanu saistībā ar šo situāciju, kā arī komisijas maksas par refinansēšanu vai pārkreditēšanu, kuru lielums nereti attur patērētājus no lēmuma par sev izdevīgu izmaiņu veikšanu;
  • attiecībā uz individuālu līgumu izpildi un grozījumu slēgšanu nepiemērot vispār vai samazinātā apmērā līgumsodus vai nokavējuma procentus par īslaicīgi pieļautajiem saistību pārkāpumiem.

PTAC aicina arī patērētājus vērsties kredītiestādēs, kas izsniegušas kredītu, lai meklētu abpusēji pieņemamu, konkrētā situācijā piemērotu un izdevīgu risinājumu ikmēneša maksājumu samazināšanai.

Vienlaikus atgādinām, ka saistībā ar līgumu un vienošanās grozījumiem:

  • piemērojami normatīvie akti, kas ir spēkā darījuma slēgšanas dienā (Civillikuma 3.pants);
  • kreditēšanas līgumu grozījumu slēgšanas gadījumā patērētāja spēja atmaksāt kredītu atkārtoti nav jāvērtē, ja ar grozījumiem tiek panākts ikmēneša maksājumu apmēra samazinājums.

Papildus PTAC uzskata, ka būtu nepieciešams strādāt pie risinājumiem, lai veicinātu patērētāju mobilitāti, kā to norādījusi arī Latvijas Banka, – mazināt juridiskos un ekonomiskos šķēršļus pārkreditācijai pie citas kredītiestādes (piemēram, novēršot atkārtotas darbības, kur jāmaksā valsts nodevas, jāapmaksā notāra pakalpojumi,  jāveic nekustamā īpašuma pārvērtēšana).

Tāpat būtu nepieciešams strādāt pie jaunām metodēm kredītu procentu likmju noteikšanai, kas būtu taisnīgāki pret patērētājiem un neuzliktu visu procentu likmju risku patērētājiem.