Stratēģija

Latvijā tiks ieviesta iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanas stratēģija

24. februāris, 2014

Šodien, 24.02.2014. stratēģiskie partneri ir parakstījuši memorandu par "Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014 – 2020" (turpmāk – Stratēģija) ieviešanu, lai veicinātu iedzīvotāju finanšu pratības līmeņa pakāpenisku paaugstināšanu. Par turpmāku sadarbību ir vienojusies – Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Apdrošinātāju asociācija.

Finanšu pratība ir būtiska mūsdienu cilvēka dzīves sastāvdaļa, bez kuras nav iedomājama pilnvērtīga iekļaušanās attīstītā sabiedrībā. Tādas prasmes kā privāto finanšu plānošana, uzkrājumu veidošana un to dažādošana, privātā kapitāla pavairošana un atvērtība jaunām iniciatīvām uzņēmējdarbībā, kas veicina iedzīvotāju finansiālo ilgtspēju un potenciālu labklājības līmeņa paaugstināšanai, būs noteicošās nākotnes dzīves kvalitātē. Ikviens iedzīvotājs noteiktos apstākļos var būt finansiāli un ekonomiski aktīvs, ja viņam piemīt tāda kompetence kā finanšu pratība, kas dzīves gaitā dažkārt ir nozīmīgāka par ienākumu līmeni un profesionālo kvalifikāciju, jo izšķirīgs nosacījums turpmāk būs nevis personas rīcībā esošo finanšu daudzums, bet prasme tās efektīvi pārvaldīt un sasniegt savus mērķus.

Dati par Stratēģijas izpildes rezultātiem FKTK mājas lapā:

  • FINANŠU PLĀNOŠANAS UN UZKRĀJUMU VEIDOŠANAS TRADĪCIJA; lai veicinātu Latvijas mājsaimniecību stabilitāti, labklājību un finansiālo ilgtspēju jebkurā dzīves posmā,
  • FINANŠU PAKALPOJUMU VIDES INTEGRITĀTE; lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu piedāvātāju atbildīgu un patērētāju vajadzībām piemērotu piedāvājumu un veicinātu patērētāju izsvērtas, riskus un iespējas izprotošas finanšu pakalpojumu izvēles,
  • SABIEDRĪBAS FINANSIĀLĀ ILGTSPĒJA UN ATTĪSTĪBA. spēju izvērtēt ekonomiskos procesus valstī, t.sk. dažādus ekonomiskās izaugsmes scenārijus, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju ekonomisko patstāvību un izaugsmes iespējas.

Katra mērķa īstenošanai ir definēti nepieciešamie darbības virzieni (kopā septiņi virzieni), kuros noteikti veicamie uzdevumi un katras iesaistītās institūcijas atbilstošas aktivitātes. Stratēģijas mērķu īstenošanā piedalīsies gan stratēģiskie partneri, gan citi sadarbības partneri, kas ir apliecinājuši savu gatavību iesaistīties kopīgās aktivitātēs vai sniegt nepieciešamo atbalstu finanšu pratības veicināšanai. Partnerība ir nodibināta ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Banku, tirgus dalībnieku profesionālajām asociācijām un Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī ar augstākās izglītības iestādēm – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.