Stratēģija

Īsteno Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam

3. janvāris, 2022

Lai pilnveidotu Latvijas iedzīvotāju naudas prasmi, rūpētos par finanšu drošību un ilgtspēju, izstrādāta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam.

Kopš 2022. gada Latvijā finanšu pratības koordinēšanu nodrošina Latvijas Banka, veidojot starpinstitūciju darba grupu, iesaistot plašu ieinteresēto pušu loku gan no finanšu un izglītības, gan nevalstiskā sektora. Plašā finanšu pratības darba grupā arī izstrādāta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam, partneriem, kopīgi izvirzot mērķus un vienojoties par veicamajiem uzdevumiem nākamajos septiņos gados. Līdz 2022. gadam finanšu pratības nacionālo koordināciju nodrošināja Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Stratēģijā izvirzīti trīs mērķi:

  • Uz ilgtspējību vērsta finanšu pratības kultūra un kompetenču pilnveide.
  • Atbilstošas finanšu vides kvalitātes nodrošināšana.
  • Finanšu pratības stratēģiskās plānošanas ietekmes palielināšana, sasaistot to
    ar valsts stratēģiskās plānošanas dokumentiem, plašāk un efektīvāk
    iesaistot ieinteresētās puses.

Katra mērķa īstenošanai ir definēti nepieciešamie darbības virzieni , kuros noteikti veicamie uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, sasniegumu rādītāji, mērķa grupas, iesaistītās puses, atbildīgās institūcijas un nepieciešamie resursi. Ik gadu stratēģija tiks papildināta ar darbības plānu, kurā iekļautas konkrētajā gadā plānotās aktivitātes.