Pētījums

Pēta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību

Lai fiksētu aktuālo Latvijas iedzīvotāju iesaistes līmeni finanšu pakalpojumu izmantošanā, kā arī noskaidrotu zināšanas un ierasto praktisko rīcību saistībā ar dažādiem finanšu pratības tematiem, regulāri tiek veikts Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības socioloģiskos pētījumus (2014., 2015., 2019.).

Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021. – 2027. un Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2014. – 2020. tas nepieciešams, lai varētu noteikt arī finanšu pratības līmeņa izmaiņas sabiedrībā noteiktā laika posmā. Aptaujas anketā iekļauti gan Latvijas ekspertu izstrādāti jautājumi, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD bāzes anketa, kas ļauj Latvijai kā OECD dalībvalstij  salīdzināt iedzīvotāju finanšu pratības līmeni ar citām OECD valstīm. 

Citi FKTK pētījumi par iedzīvotāju finanšu pratību.