Pētījums

FKTK pēta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību

FKTK sadarbībā ar pētījumu pakalpojumu sniedzējiem regulāri veic Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības socioloģiskos pētījumus (2014., 2015., 2019.), lai fiksētu aktuālo Latvijas iedzīvotāju iesaistes līmeni finanšu pakalpojumu izmantošanā, kā arī noskaidrotu zināšanas un ierasto praktisko rīcību saistībā ar dažādiem finanšu pratības tematiem.

Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2014. – 2020. tas nepieciešams, lai varētu noteikt arī finanšu pratības līmeņa izmaiņas sabiedrībā noteiktā laika posmā. Aptaujas anketā iekļauti gan FKTK ekspertu izstrādāti jautājumi, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD bāzes anketa, kas ļauj Latvijai kā OECD dalībvalstij  salīdzināt iedzīvotāju finanšu pratības līmeni ar citām OECD valstīm. Šo pētījumu dati ir pamats arī jaunai FKTK mērījumu sistēmai jeb virtuālam rīkam “Finanšu pratības indekss”.

Citi FKTK pētījumi par iedzīvotāju finanšu pratību.