Naudasprasme

Zīmols "Naudasprasme"

Prast naudu ir svarīgi, jo tas ietekmē ikviena cilvēka labklājību un valsts ekonomisko spēku. Valsts un tās iedzīvotāji, kuriem ir naudas prasme, ir konkurētspējīgāki, drošāki, stiprāki un dzīvo labāk.

Lai veicinātu cilvēku finanšu pratību un labklājību, izveidots zīmols “Naudasprasme”, kas ļaus atpazīt projektus, aktivitātes, organizācijas un institūcijas, kas veicina naudas prasmi un uzrunā katru, kurš gatavs kļūt par īstu naudas pratēju!

Lai attīstītu prasmes, nepietiek tikai ar zināšanām. Zināšanas ir jāmāk pielietot savā un savas naudas labā. Zīmola sauklis “Izprast, apgūt, lietā likt!” ir praktisku soļu secība ceļā uz prasmēm.

Zīmola “Naudasprasme” centrālais elements ir naudas koks, kurš atgādina, ka ikvienam pašam jārūpējas par savu labklājību un finansēm, lai tās augtu un vairotos.

“Naudasprasmes” zīmols raksturo projektus, aktivitātes un materiālus, kuri veicina tādas Latvijas iedzīvotāju:

  • zināšanas,
  • attieksmi,
  • rīcību,

kas nodrošina finansiālu drošību un ilgtspējību.

Ja īstenojat projektu, aktivitāti vai izstrādājat materiālu, kas atbilst šiem kritērijiem, un vēlaties lietot šo zīmolu arī savā komunikācijā, tad sazinieties ar Latvijas Banku, rakstot aija.brikse@bank.lv.

Zīmola Naudasprasme logo