Kompetenču standarts

Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem

24. marts, 2017

“Pamata kompetenču standartā finanšu pratībā pieaugušajiem" ietverti 23 finanšu pratības aspekti tematiskā dalījumā - Nauda un darījumi, Privāto finanšu plānošana un vadība, Kredīti un parādi, Risks un peļņa, Finanšu un ekonomiskā vide, nodalīts pamata snieguma līmenis, kas būtu nepieciešams ikvienam finanšu sektora klientam, no augstākā snieguma līmeņa, uz kuru iespējams tiekties finanšu pratībā.

Kompetenču standartu FKTK vadībā izstrādāja finanšu pratības partnerorganizāciju darba grupa, balstoties pasaules attīstīto valstu pieejā sabiedrības finanšu pratības pilnveides jautājumiem  – eksperti no FKTK, Latvijas Bankas, Banku augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Komercbanku asociācijas sadarbībā ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, Latvijas Aktuāru asociāciju un fondu biržu Nasdaq Riga.

Kompetenču standarts laists klajā 24.03.2017

Standarts balstīts G20/OECD INFE dokumentā Core Competencies Framework on Financial Literacy for Adults, kas apstiprināts OECD INFE Tehniskās komitejas 6. sanāksmē 10.10.2016.