FKTK un Valsts izglītības satura centrs paraksta līgumu par sadarbību.