Atvērta visu partneru vienota mājaslapa jeb finanšu pratības digitālās mājas www.finansupratiba.lv