Latvija ir nominēta CYFI Valsts balvai par projektu “Finanšu pratības mācīšanas metodes”.