Izveidota darba grupa Nacionālās stratēģijas izstrādei.