Seminārs ekononomikas skolotājiem Banku augstskolā

3. marts, 2016
Banku augstskolā, sadarbībā ar partneriem finanšu izglītībā notika seminārs „Aktualitātes Latvijas banku darbībā”. Semināra ietvaros 70 skolotāji no ekonomikas, komerczinību un sociālo zinību jomām tika informēti par aktualitātēm banku sfērā un citās saistītās sfērās.