Ikgadējā nedēļa

29. aprīlis
Plkst. 10:00

Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi izglīto 3.-6. klases skolēnus par eiro banknotēm un monētām

Izmantojot Latvijas Bankas nodarbību “Eiro skrējiens”, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi izglīto 3.-6. klases skolēnus par eiro banknotēm un monētām

Adrese:

Aizupes vidusskola

30. aprīlis
Plkst. 12:00

Finanšu pratības lekcija

Finanšu pratības nodarbība Olaines vidusskolas skolēniem, kuru vada Finanšu pratības stratēģijas ieviešanas darba grupas vadītāja Ieva Upleja.

Adrese:

Latvijas Nacionālā bibliotēka